Парламент адаптує українське водне законодавство до європейського

Верховна Рада прийняла за основу законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження інтегрованих підходів в управління водними ресурсами за басейновим принципом, співавтором якого є голова депутатської групи «Воля народу» Ярослав Москаленко.

Законопроект направлений на адаптацію вітчизняного водного законодавства до законодавства ЄС. Як відомо, Водною Рамковою Директивою ЄС запроваджено принципово новий підхід до системи управління водними ресурсами – так зване інтегроване управління водними ресурсами за басейновим принципом. Як свідчить світова практика, такий підхід максимально сприяє охороні та відтворенню водних екосистем, раціональному використанню водних ресурсів.

Водний кодекс України теж встановлює, що державне управління в галузі використання і охорони вод здійснюється за басейновим принципом. Однак, не зважаючи на це, управління водними ресурсами на сьогодні в Україні здійснюється за адміністративно-територіальним поділом. Передусім, через недосконалість законодавчої і нормативно-правової бази.

Даний законопроект дозволить удосконалити законодавство України у питаннях впровадження інтегрованих підходів в управління водними ресурсами відповідно до вимог Водної Рамкової Директиви ЄС. Як сподіваються його автори , прийняття закону сприятиме збереженню і відтворенню водних ресурсів, а також розбудові вітчизняного водогосподарського комплексу. Прес-служба ДГ «Воля народу». за публікацію на РУХ ПРЕС.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.